Ngũ cốc Phương Uyên công bố những giấy chứng nhận chất lượng.

====

====

Ngũ cốc Phương Uyên lên sóng VTC2